Là bộ phận kinh doanh chiến lược của Ngân hàng Hong Leong Việt Nam, Dịch vụ tài chính doanh nghiệp hướng đến việc cung cấp cho khách hàng một giải pháp tài chính toàn diện thông qua các sản phẩm mang tính sáng tạo được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi không ngừng nỗ lực để đem đến cho khách hàng các dịch vụ giá trị gia tăng.