Tài khoản thanh toán

  • Áo dụng cho nhiều loại tiền tệ khác nhau.
  • Có thể gửi hoặc rút tiền qua quầy tại HLBVN và các ngân hàng liên kết.
  • Các tiện ích thanh toán đa dạng như nhận, chuyển tiền trong và ngoài nước, thanh toán lương.
  • Số dư tối thiểu thấp và miễn phí mở tài khoản.