Xuất khẩu

Thư tín dụng xuất khẩu

Thư tín dụng là một cam kết, bảo đảm Quý khách nhận được tiền thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp miễn là Quý khách thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong Thư tín dụng.

Không những an toàn và nhanh chóng, Thư tín dụng xuất khẩu còn giúp Quý khách quản lý hiệu quả dòng tiền của doanh nghiệp, do có thể biết chắc ngày thanh toán, đồng tiền thanh toán cũng như số tiền được thanh toán.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được Thư tín dụng từ ngân hàng phát hành, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến Quý khách sau khi đã kiểm tra tính xác thực của Thư tín dụng.

Nhờ thu xuất khẩu

Là một nhà xuất khẩu, Quý khách vẫn có thể yên tâm giao dịch với đối tác nước ngoài khi sử dụng phương thức nhờ thu. Trong phương thức này, Quý khách tận dụng hệ thống ngân hàng để kiểm soát và duy trì quyền sở hữu hàng hóa của mình. Nhà nhập khẩu chỉ nhận được hàng hóa sau khi họ đã thanh toán, hoặc chấp nhận sẽ thanh toán vào một ngày nhất định trong tương lai.