Tiền gửi có kỳ hạn

  • Áp dụng cho các loại tiền tệ khác nhau
  • Lãi suất cạnh tranh với nhiều lựa chọn về kỳ hạn
  • Có thể rút trước hạn toàn bộ hoặc từng phần (có điều kiện áp dụng)
  • Có thể sử dụng để cầm cố cho các khoản tín dụng, thư bảo lãnh và thư tín dụng