Nhập khẩu

Thư tín dụng nhập khẩu

Hãy mang đến cho nhà cung cấp của Quý khách một cam kết thanh toán chắc chắn với Thư tín dụng nhập khẩu phát hành bởi ngân hàng chúng tôi.

Thư tín dụng là phương thức thanh toán an toàn. Việc thanh toán chỉ được thực hiện khi các điều khoản của Thư tín dụng được tuân theo. Do đó, nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu có thể tự tin khi giao dịch với nhau.

Nhờ thu nhập khẩu

Đối với những đối tác giao dịch đáng tin cậy, nhờ thu được xem là phương thức thanh toán đơn giản hơn và tiết kiệm hơn so với hình thức Thư tín dụng.

Trong mọi trường hợp, Quý khách chỉ thực hiện thanh toán sau khi đã có bằng chứng về việc giao hàng. Vì vậy, đây là một phương thức thanh toán an toàn, giúp Quý khách giảm thiểu rủi ro không thực hiện hợp đồng của nhà xuất khẩu.