Tài trợ dự án / mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

Tài trợ dự án, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp cho quý khách nguồn vốn trung và dài hạn để đầu tư tài sản cố định, xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị.

Đặc điểm & lợi ích

  • Phương thức trả lãi và vốn linh hoạt phù hợp với dòng tiền của quý khách
  • Lãi vay được tính trên dư nợ giảm dần
  • Thời hạn vay linh hoạt từ 1 đến 5 năm
  • Tài trợ lên đến 70% giá trị của dự án hoặc khoản đầu tư