Dịch vụ chuyển tiền

Dịch vụ nhận tiền chuyển đến:

  • Miễn phí, nhanh chóng, chính xác và an toàn

Dịch vụ chuyển tiền:

  • Nhanh chóng, chính xác và an toàn
  • Tỷ giá đặc biệt dành cho giao dịch ngoại hối
  • Hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu