Giao dịch hối đoái giao ngay

Giao dịch hối đoái giao ngay là một thỏa thuận mua hoặc bán các loại ngoại tệ theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch. Ngày thực hiện sẽ là trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

Đặc điểm & lợi ích

  • Áp dụng cho các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, xuất khẩu và các cá nhân có nhu cầu trao đổi ngoại tệ
  • Tỷ giá đặc biệt sẽ được chào đối với giao dịch có giá trị tương đương từ 10.000 USD trở lên
  • Là công cụ đơn giản nhất để xử lý các yêu cầu và trạng thái ngoại tệ của doanh nghiệp