"

Tài trợ thương mại

Với đội ngũ chuyên nghiệp của ngân hàng chúng tôi, Quý khách sẽ được cung cấp nhiều hình thức tài trợ cho cả nhập khẩu và xuất khẩu để đáp ứng từng nhu cầu tài chính riêng biệt tùy theo chu kỳ kinh doanh của Quý khách, từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến khâu sản xuất và giao hàng.

Tài trợ nhập khẩu

Biên nhận ủy thác là hình thức tài trợ nhập khẩu trong ngắn hạn, giúp Quý khách không chậm trễ trong việc thanh toán cho nhà cung cấp, và đồng thời, hàng hóa vẫn thuộc sự quản lý của Quý khách dưới dạng ủy thác.

Tài trợ xuất khẩu

Tài trợ trước khi giao hàng: được cung cấp dưới hình thức Tín dụng ứng trước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thu mua nguyên vật liệu, sản xuất, đóng gói và xuất khẩu hàng hóa dựa vào Thư tín dụng không hủy ngang và/ hoặc đơn đặt hàng/ hợp đồng xuất khẩu.

Tài trợ sau khi giao hàng:

  • Chiết khấu chứng từ xuất khẩu cho phép Quý khách nhận được khoản thanh toán ngay sau khi giao hàng bằng cách xuất trình bộ chứng từ cho chúng tôi.
  • Tài trợ T/T xuất khẩu cho phép Quý khách được sử dụng khoản tín dụng trước khi bên mua thực hiện việc thanh toán bằng cách xuất trình hóa đơn thương mại. Loại tài trợ này được áp dụng cho phương thức thanh toán T/T.