Quản lý hiệu quả dòng tiền bất kể bạn đang ở đâu

Tiết kiệm thời gian thực hiện

Sử dụng dễ dàng trên nhiều công cụ khác nhau

Các tính năng của Hong Leong Connect BIZ

Hệ thống Connect BIZ cung cấp các chức năng, dịch vụ thuận tiện giúp quý khách sử dụng thời gian hiệu quả hơn

Gói Thanh Toán

Truy vấn

Trải nghiệm các dịch vụ trong gói Truy vấn.

Yêu cầu Séc

Đặt hàng các quyển séc trực tuyến trước khi đến giao dịch tại chi nhánh thuận tiện hơn.

Chuyển khoản

Giao dịch dễ dàng. Không chờ đợi, không trì hoãn.

  • Chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản mở tại Ngân hàng Hong Leong
  • Chuyển khoản liên ngân hàng (CITAD) – từ Hong Leong đến các ngân hàng nội địa khác.

Thanh toán Lương, Thanh toán hàng loạt

Thanh toán Lương dễ dàng cho các nhân viên trong công ty quý khách bằng cách tải file hoặc sử dụng mẫu trực tuyến

Thực hiện thanh toán hàng loạt đến các đối tác chỉ với thao tác đơn giản.

Vay/ Tái tài trợ

Không bao giờ phải trễ lịch thanh toán cho các khoản vay/tái tài trợ

Gói truy vấn

Quản lý tài khoản

Cập nhật thông tin về các tài khoản bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu có Internet!

  • Chi tiết các tài khoản của quý khách
  • Chi tiết các tài khoản liên kết
  • Lịch sử giao dịch và số dư
  • Xem và tải về sao kê điện tử

Xác định được gói dịch vụ phù hợp? Đăng ký ngay.