Các bước để đăng ký Hong Leong Connect Biz

Bước 1

Xác định gói dịch vụ phù hợp ( Truy vấn hoặc Thanh toán )

Bước 2

Tải và hoàn thiện Đơn đăng ký và các chứng từ khác có liên quan

Bước 3

Gửi bộ hồ sơ tới chi nhánh Ngân hàng mà quản lý tài khoản của quý khách.

Xác định được gói dịch vụ phù hợp?

Tải và hoàn thiện Đơn đăng ký cùng các chứng từ khác có liên quan:

Các chứng từ liên quan:

  • Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của Quản trị viên và Phê duyệt viên
  • Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của tất cả người dùng được đăng ký
  • Nghị quyết công ty
  • Giấy ủy quyền của kế toán trưởng và người đại diện chủ tài khoản.
  • Các chứng từ liên quan khác

Quý khách cần sự trợ giúp để đăng ký, liên hệ với chúng tôi

Điều khoản và điều kiện sử dụng Hong Leong Connect BIZ