Giao dịch hoán đổi ngoại tệ

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là giao dịch đồng thời mua và bán cùng số lượng của một loại tiền tệ với hai ngày thực hiện khác nhau. Nói cách khác, người mua nhận được một loại tiền tệ trong một thời gian giới hạn nhất định, và khi thời gian này đến hạn sẽ phải trả tiền tệ này và nhận lại tiền tệ gốc.

Đặc điểm

  • Hoán đổi là một công cụ hiệu quả đối với các doanh nghiệp khi đang có một loại tiền tệ nhưng lại cần sử dụng một loại tiền tệ khác trong một khoảng thời gian và không muốn gặp phải rủi ro tỷ giá
  • Khách hàng cần phải có hạn mức tín dụng với Ngân hàng khi giao dịch hoán đổi ngoại tệ
  • Tối đa 12 tháng kể từ ngày giao dịch