Giao dịch hối đoái kỳ hạn

Giao dịch hối đoái kỳ hạn là một thỏa thuận mua hoặc bán một lượng ngoại tệ xác định. Việc thanh toán được thực hiện bằng VNĐ hoặc ngoại tệ khác vào một ngày/giai đoạn cụ thể trong tương lai với tỷ giá được ấn định trước.

Đặc điểm & lợi ích

  • Là công cụ giúp doanh nghiệp ngăn ngừa rủi ro tỷ giá ngoại tệ trong tương lai khi tỷ giá giao dịch đã được xác định trước
  • Nhà nhập khẩu có thể tính toán giá cả hàng hóa với một khoản lãi nhất định và nhà xuất khẩu được đảm bảo về số tiền thu nhập từ ngoại tệ
  • Giảm thiểu chi phí phát sinh từ việc biến động tỷ giá khi hoàn trả vốn vay ngoại tệ thông qua việc chốt trước chi phí của vốn vay
  • Khách hàng cần có hạn mức tín dụng với HLBVN
  • Tối đa 12 tháng kể từ ngày giao dịch