Tiền gửi kỳ hạn linh hoạt

  • Giao dịch bằng VNĐ
  • Lãi suất cạnh tranh
  • Kỳ hạn linh hoạt từ 1 đến 200 ngày
  • Ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng
  • Cho phép rút tiền trước hạn (với điều kiện áp dụng)