Lãi suất cơ bản

Kể từ ngày 01/12/2014, Quý Khách Hàng có thể tham khảo thông tin Lãi Suất Cơ Bản tại hệ thống Chi Nhánh/Phòng Giao Dịch hoặc trên thông tin khoản vay khi Quý Khách Hàng đăng nhập dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng 08 7300 8100 hoặc liên hệ chi nhánh gần nhất của chúng tôi.