Cập nhật mới nhất

13 Tháng 11 2017

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngân hàng TNHH một thành viên Hong Leong Việt Nam (HLBVN) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán ...

Chi tiết
09 Tháng 09 2017

Hong Leong Bank Vietnam provides healthcare packages through partnership with Malaysia Healthcare Travel Council

Hong Leong Bank Vietnam (HLBVN) recently signed a collaboration agreement with the Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), allowing various ...

Chi tiết
06 Tháng 09 2017

HLBVN thông báo thu giữ tài sản đảm bảo ngày 06/09/2017

Ngân hàng TNHH một thành viên Hong Leong Việt Nam thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa ...

Chi tiết
12 Tháng 06 2017

Thông báo Thay đổi mã vùng điện thoại của ngân hàng Hong Leong

Kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2017, Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong sẽ chính thức thay đổi mã vùng điện thoại như sau

Chi tiết