Tài khoản Vãng lai Hong Leong

Đặc điểm & lợi ích

  • Áp dụng cho VNĐ, USD, EUR, GBP, SGD, AUD, JPY
  • Lãi được tính theo ngày và trả vào cuối tháng
  • Miễn phí sao kê tài khoản hàng tháng
  • Có thể sử dụng sổ séc
  • Được cấp thẻ ATM Hong Leong

Đối tượng áp dụng

  • Khách hàng cá nhân đủ 18 tuổi
  • Người Việt Nam và người Nước ngoài (Cư trú và không cư trú)
  • Khách hàng doanh nghiệp

Phí và lệ phí

Số tiền ký quỹ tối thiểu khi mở tài khoản 500,000 VNĐ
5,000 JPY
50 (EUR, USD, AUD, GBP, SGD)
Số dư bình quân tối thiểu hàng tháng 1,000,000 VNĐ
10,000 JPY
100 (EUR, USD, AUD, GBP, SGD)
Phí duy trì tài khoản hàng tháng nếu số dư bình quân tối thiểu hàng tháng thấp hơn quy định 100,000 VNĐ/tài khoản/ tháng

Điều kiện & Điều khoản

Đơn đăng ký