Tiền gửi có kỳ hạn Hong Leong

Đặc điểm và lợi ích

 • Áp dụng cho VNĐ, USD, EUR, GBP, SGD, AUD, JPY
 • Nhiều lựa chọn về kỳ hạn
 • Nhiều lựa chọn về phương thức nhận lãi
 • Có thể rút từng phần mà:
  • Không mất lãi trên số tiền gửi còn lại.
  • Số tiền gửi còn lại sẽ tiếp tục được hưởng lãi suất ban đầu đến khi đáo hạn.
  • Số tiền rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn tính trên số ngày thực tế đã gửi.
  • Lãi cho số tiền rút trước hạn chỉ được thanh toán khi thời gian gửi được ít nhất 1 tháng trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.

Đối tượng áp dụng

 • Khách hàng cá nhân đủ 18 tuổi
 • Người Việt Nam và người Nước ngoài (Cư trú và không cư trú)
 • Khách hàng doanh nghiệp

Điều kiện và Điều khoản

Đơn đăng ký