Tài khoản Tích lũy cho con Hong Leong

Sản phẩm sẽ là món quà tuyệt vời cho con bạn, nhằm tích lũy cho nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe trong tương lai, cũng như giáo dục con trẻ thực hành tiết kiệm ngay từ bé.

Đặc điểm & lợi ích

  • Áp dụng cho VNĐ
  • Lãi suất ưu đãi* lên đến 0,85%/năm
  • Lãi được tính theo ngày và trả vào cuối tháng
  • Phát hành sổ giao dịch cho trẻ, giúp con bạn tự quản lý nguồn tài chính cá nhân.
  • Dễ dàng truy cập thông tin tài khoản với dịch vụ ngân hàng trực tuyến 24/7

*Tài khoản có số dư ít hơn 100 triệu đồng có lãi suất tiền gửi 0.5%/năm
 Tài khoản có số dư từ 100 triệu đồng trở lên có lãi suất tiền gửi 0.85%/năm

Đối tượng áp dụng

  • Khách hàng cá nhân dưới 18 tuổi muốn thực hành thói quen tiết kiệm
  • Bố mẹ mong muốn tích lũy cho nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe của con trong tương lai

Điều kiện và Điều khoản

Đơn đăng ký