Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ Ngân hàng Hong Leong đem đến sự bảo vệ cho các tài sản của bạn và những gì có giá trị nhất trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Hợp đồng bảo hiểm sẽ cung cấp cho bạn một khoản tài chính đảm bảo nếu chẳng may có chuyện bất trắc xảy ra đối với tài sản của bạn.

Bảo hiểm nhà

Hãy bảo vệ ngôi nhà yêu quý của bạn ngay hôm nay.

Bảo hiểm xe

Hãy đăng ký mới bảo hiểm ô tô của bạn với chúng tôi ngay hôm nay.

Bảo hiểm tai nạn cá nhân

Bảo vệ bạn suốt 24h với chi phí thấp nhất.

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

Giải pháp bảo vệ thông minh cho sự đầu tư của bạn.