Tiết kiệm có kỳ hạn - Hong Leong Bank | HLBVN

Tiết kiệm có kỳ hạn

Tiền tệ VND USD EUR GBP SGD AUD JPY
Lãi suất thường Lãi suất đặc biệt*
Kỳ hạn Nhận lãi cuối kỳ Nhận lãi hàng tháng Nhận lãi cuối kỳ Nhận lãi hàng tháng Nhận lãi cuối kỳ Nhận lãi cuối kỳ Nhận lãi cuối kỳ Nhận lãi cuối kỳ Nhận lãi cuối kỳ Nhận lãi cuối kỳ
(%/năm) (%/năm) (%/năm) (%/năm) (%/năm) (%/năm) (%/năm) (%/năm) (%/năm) (%/năm)
Rút trước hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 tuần 0,50 - Lên đến 0,50 - 0,00 - - - - -
2 tuần 0,50 - Lên đến 0,50 - 0,00 - - - - -
3 tuần 0,50 - Lên đến 0,50 - 0,00 - - - - -
1 tháng 4,50 - Lên đến 5,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00
2 tháng 4,50 - Lên đến 5,00 - - - - - - -
3 tháng 4,50 4,48 Lên đến 5,00 Lên đến 4,98 0,00 0,00 0,01 0,02 0,70 0,00
4 tháng 4,50 - Lên đến 5,00 - - - - - - -
5 tháng 4,50 - Lên đến 5,00 - - - - - - -
6 tháng 6,50 6,41 Lên đến 7,50 Lên đến 7,39 0,00 0,00 0,01 0,05 0,90 0,00
7 tháng 6,50 - Lên đến 7,50 - - - - - - -
8 tháng 6,50 - Lên đến 7,50 - - - - - - -
9 tháng 6,50 6,36 Lên đến 7,50 Lên đến 7,32 0,00 0,00 0,02 0,10 0,90 0,00
10 tháng 6,50 - Lên đến 7,50 - - - - - - -
11 tháng 6,50 - Lên đến 7,50 - - - - - - -
12 tháng 6,50 6,31 Lên đến 7,50 Lên đến 7,25 0,00 0,00 0,02 0,20 0,90 0,00
13 tháng 6,50 6,30 Lên đến 7,00 Lên đến 6,77 - - - - - -
15 tháng 6,50 6,27 Lên đến 7,00 Lên đến 6,73 - - - - - -
18 tháng 6,50 6,22 Lên đến 7,00 Lên đến 6,67 - - - - - -
21 tháng 6,50 6,17 Lên đến 7,00 Lên đến 6,62 - - - - - -
24 tháng 6,50 6,13 Lên đến 7,00 Lên đến 6,57 - - - - - -
27 tháng 6,50 6,08 Lên đến 6,75 Lên đến 6,30 - - - - - -
30 tháng 6,50 6,04 Lên đến 6,75 Lên đến 6,25 - - - - - -
33 tháng 6,50 6,00 Lên đến 6,75 Lên đến 6,21 - - - - - -
36 tháng 6,50 5,95 Lên đến 6,75 Lên đến 6,16 - - - - - -

(*) Lãi suất đặc biệt: theo ma trận phê duyệt của BCB FD

 

Tài khoản tiền gửi kỳ hạn linh hoạt

Kỳ hạn VND (%/năm)
Từ 30 ngày đến 59 ngày
Liên hệ với Chi nhánh gần nhất của HLBVN hoặc Chuyên viên khách hàng để được biết thêm chi tiết
Từ 60 ngày đến 89 ngày
Từ 90 ngày đến 119 ngày
Từ 120 ngày đến 149 ngày
Từ 150 ngày đến 179 ngày
Từ 180 ngày đến 209 ngày
Kỳ hạn VND (%/năm)
Từ 210 ngày đến 239 ngày
Liên hệ với Chi nhánh gần nhất của HLBVN hoặc Chuyên viên khách hàng để được biết thêm chi tiết
Từ 240 ngày đến 269 ngày
Từ 270 ngày đến 299 ngày
Từ 300 ngày đến 329 ngày
Từ 330 ngày đến 364 ngày
Rút trước hạn
0,00

1) Lãi suất tính trên cơ sở 365 ngày.

2) Lãi suất trên chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

3) Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Khách hàng và Hong Leong Bank Việt Nam, Hong Leong Bank Việt Nam có thể áp dụng mức lãi suất khác mức lãi suất trên nhưng không vượt quá trần lãi suất theo quy định của NHNN theo từng thời kỳ.

4) Để biết mức lãi suất ưu đãi, Quý khách vui lòng liên hệ Chuyên viên khách hàng của Quý khách hoặc đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ.