Lãi suất Tài khoản Tiết kiệm kỳ hạn linh hoạt - Hong Leong Bank | HLBVN

Tài khoản Tiết kiệm kỳ hạn linh hoạt

Kỳ hạn  (%/năm)
Từ 30 ngày đến 59 ngày 0.00
Từ 60 ngày đến 89 ngày 0.00
Từ 90 ngày đến 119 ngày   
0.00
Từ 120 ngày đến 149 ngày 0.00
Rút trước hạn   
0.00

1) Lãi suất tính trên cơ sở 365 ngày.

2) Lãi suất trên chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

3) Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Khách hàng và Hong Leong Bank Việt Nam, Hong Leong Bank Việt Nam có thể áp dụng mức lãi suất khác mức lãi suất trên nhưng không vượt quá trần lãi suất theo quy định của NHNN theo từng thời kỳ.