Lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trực tuyến

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn trực tuyến

Tiền tệ
VND
VND
  Khách hàng cá nhân Khách hàng ưu tiên
Kỳ hạn
Nhận lãi cuối kỳ
Nhận lãi cuối kỳ
(%/năm)
(%/năm)
Rút trước hạn
0,00 0,00
1tháng 4,80
5,00
3 tháng
4,90
5,00
6 tháng
6,20
7,50
9 tháng
6,00
7,30
12 tháng
6,00
7,30
13 tháng
6,00
7,30

1) Lãi suất tính trên cơ sở 365 ngày.

2) Lãi suất trên chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

3) Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Khách hàng và Ngân hàng Hong Leong Việt Nam.

Ngân hàng Hong Leong Việt Nam có thể áp dụng mức lãi suất khác mức lãi suất trên nhưng không vượt quá trần lãi suất theo quy định của NHNN theo từng thời kỳ.