Lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank

Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Hong Leong

 
  • Lãi suất cơ bản này do Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam (“HLBVN”) ban hành và chỉ mang tính tham khảo, lãi suất có thể được Hong Leong Bank Việt Nam thay đổi theo từng thời kỳ. 
  • Vui lòng gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng 1900633068 để được cập nhật biểu Lãi suất cơ bản mới nhất.
Thời gian hồ sơ vay

Lãi suất cơ bản

Ngày hiệu lực

Trước ngày 16/05/2022

 

11,00%/năm

 

Từ ngày 15/04/2023

Từ ngày 16/05/2022

13,00%/năm

Điều chỉnh hàng năm

Từ 15/04/2023

Áp dụng cho kỳ điều chỉnh

lãi suất trong giai đoạn này