Lãi suất tài khoản An lợi

Lãi suất Tài khoản An lợi

VND USD EUR  GBP SGD  AUD  JPY
(%/năm) (%/năm) (%/năm) (%/năm) (%/năm) (%/năm) (%/năm)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1) Lãi suất tính trên cơ sở 365 ngày.

2) Lãi suất trên chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

3) Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Khách hàng và Hong Leong Bank Việt Nam, Hong Leong Bank Việt Nam có thể áp dụng mức lãi suất khác mức lãi suất trên nhưng không vượt quá trần lãi suất theo quy định của NHNN theo từng thời kỳ.

Vui lòng liên hệ với Hong Leong Việt Nam hoặc đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ