Biểu Phí Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Biểu phí Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp

 

 

PHÍ GIAO DỊCH CHUẨN

 

Áp dụng tại Quầy & Ngân hàng điện tử

Hiệu lực từ ngày: 01/07/2024

Chưa bao gồm 10% thuế VAT

1. DỊCH VỤ TÀI KHOẢN
Mở tài khoản
Miễn phí
Đóng tài khoản trong vòng 6 tháng kể từ khi mở

Tài khoản tiền đồng: VND500.000

Tài khoản ngoại tệ: USD/EUR/AUD/SGD/GBP30

JPY2.000

Số dư tối thiểu khi mở tài khoản cần có & duy trì hàng tháng
Tài khoản tiền đồng: VND3.000.000
Phí duy trì gói (trong trường hợp số dư tài khoản dưới mức số dư trung bình tối thiểu)
Tài khoản tiền đồng: VND100.000/tháng
2. NỘP TIỀN MẶT

Nộp tiền mặt vào tài khoản tại HLBVN

Miễn phí
3. RÚT TIỀN MẶT

Bằng ngoại tệ

(USD, AUD, EUR, GBP, SGD, JPY)

0,2% (tối thiểu VND20.000)

Bằng VND

(Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tiền khoản)

0,03% (tối thiểu VND10.000 - tối đa VND800.000)
4. GIAO DỊCH CHUYỂN KHOẢN
TIỀN CHUYỂN ĐẾN
Ghi có vào tài khoản HLBVN Miễn phí
Nhận tiền mặt (bất kỳ loại ngoại tệ và VND) 0,2% (tối thiểu 20.000 VNĐ)
CHUYỂN TIỀN ĐI
Chuyển tiền đi trong nước bằng VNĐ
 • Ngoài hệ thống HLBVN
                                  

+ Giá trị thấp (số tiền dưới 500 triệu VND) *

Lệnh giấy: 10.000 VNĐ/món
Lệnh điện tử: Miễn phí

+ Giá trị cao (từ 500 triệu VND trở lên) *

 

Lệnh giấy: 0,02% (Tối thiểu 10.000 VNĐ - Tối đa 450.000 VNĐ)
Lệnh điện tử: 0,02% (Tối đa 350.000 VNĐ)
 • Thanh toán qua Napas
8.000 VNĐ/món
 • Trong hệ thống HLBVN

Miễn phí

Chuyển tiền đi trong nước bằng ngoại tệ
 • Ngoài hệ thống HLBVN

Lệnh giấy: 0,03% (tối thiểu 80.000 VNĐ - tối đa 800.000 VNĐ)

Lệnh điện tử: 0,03% (tối thiểu 80.000 VNĐ - tối đa 800.000 VNĐ)

 • Trong hệ thống HLBVN

Miễn phí

CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI

Lệnh giấy:

 • Phí chuyển tiền 0,1% (tối thiểu 240.000 VNĐ - tối đa 2.400.000 VNĐ) + phí ngân hàng khác 720.000 VNĐ (nếu có)
 • Điện phí: 125.000 VNĐ

Lệnh điện tử:

 • Phí chuyển tiền 0,1% (tối thiểu 240.000 VNĐ - tối đa 2.400.000 VNĐ) + phí ngân hàng khác 720.000 VNĐ (nếu có)
 • Điện phí: Miễn phí
HUỶ/ TRA SOÁT LỆNH THANH TOÁN

Trong nước

+ VNĐ

+ Ngoại tệ

 

20.000 VNĐ/ giao dịch

100.000 VNĐ/ giao dịch

Ngoài nước 350.000 VNĐ/ giao dịch
THANH TOÁN HÀNG LOẠT/ THANH TOÁN LƯƠNG (CHỈ ÁP DỤNG TRONG NƯỚC)
Thanh toán hàng loạt & Thanh toán lương
Trong hệ thống HLBVN

Miễn phí

Ngoài hệ thống HLBVN
 
 • Giá trị thấp (số tiền dưới 500 triệu VNĐ) *

Lệnh giấy: 10.000 VNĐ/món

Lệnh điện tử: Miễn phí

 • Giá trị cao (từ 500 triệu VNĐ trở lên) *

Lệnh giấy: 0,02% (tối thiểu 10.000 VNĐ - tối đa 450.000 VNĐ/món)

Lệnh điện tử: 0,02% (tối đa 350.000 VNĐ/món)

Thanh toán lương
Trong hệ thống HLBVN

Miễn phí

Ngoài hệ thống HLBVN

Lệnh giấy: 5.000 VNĐ/ giao dịch

Lệnh điện tử: Miễn phí

4. SÉC
Phát hành séc 30.000 VNĐ/ 10 tờ
Yêu cầu ngừng thanh toán séc 50.000 VNĐ
Séc bị trả lại 50.000 VNĐ
Phí phạt khi không đủ tiền để thanh toán séc 100.000 VNĐ
5. NHỜ THU SÉC
PHÁT HÀNH BỞI HLBVN
Séc nội bộ Miễn phí
Séc trong nước (VND)  

+ Giá trị thấp

Miễn phí

+ Giá trị cao

0,02% (Tối thiểu 10.000 VNĐ - Tối đa 450.000 VNĐ)
Séc trong nước (ngoại tệ) 0,03% (Tối thiểu 80.000 VNĐ - Tối đa 750.000 VNĐ)
PHÁT HÀNH BỞI NGÂN HÀNG KHÁC
Séc phát hành bởi các ngân hàng trong Việt Nam 100.000 VNĐ
6. SỔ PHỤ/ BẢNG SAO KÊ (*)
In sao kê điện tử 03 tháng gần nhất Miễn phí
In sao kê tại quầy 100.000 VNĐ/ sao kê
Các bảng cần in thêm 100.000 VNĐ/ sao kê
Lưu giữ bản kê (tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm) 100.000 VNĐ/ tháng
Gửi bản sao kê đến địa chỉ nước ngoài 350.000 VNĐ/ tháng
Xác nhận kiểm toán 200.000 VNĐ/ lần
Chỉ thị cố định thường xuyên (đưa ra chỉ thị và sửa đổi) 150.000 VNĐ/ lần
Thư tham chiếu 150.000 VNĐ/ lần
Yêu cầu chứng từ cũ (vui lòng thông báo trước 2 ngày) 150.000 VNĐ/ lần
Phí phạt cho tài khoản không hoạt động/ tháng Tài khoản tiền đồng 100.000/ tháng
7. BÁO TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI
Báo tin nhắn qua điện thoại 50.000 VNĐ/ tháng
8. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 
Gói dịch vụ truy vấn Miễn phí
Gói dịch vụ thanh toán  
 • Phí thường niên
Miễn phí
 • Phí hủy dịch vụ Ngân hàng điện tử trong vòng 6 tháng
1.000.000 VNĐ
 • Token (1 cái)

Miễn phí 03 thiết bị đầu tiên,

Từ thiết bị thứ tư: 800.000 VNĐ/cái

(*) Lưu ý: 

- Thời gian ngưng giao dịch tại quầy của lệnh chuyển tiền giá trị thấp là 14h00, giá trị cao là 15h00. Lệnh giá trị thấp sẽ bị tính giá trị cao nếu nộp sau 14h00.

- Thời gian ngưng giao dịch của Ngân hàng điện tử là 15h00.

- Phí vận chuyển sẽ được áp dụng trong trường hợp ngân hàng chuyển phát thư đến địa điểm giao nhận theo yêu cầu của khách hàng.

- Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi sự mất mát, chậm trễ, sai trái, thiếu mất hay hư hại có thể xảy ra trong quá trình chuyển chứng từ.

 

Vui lòng liên hệ với Hong Leong Việt Nam hoặc đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ