Biểu Phí Dịch Vụ Tài Chính

Biểu phí

 

 

Khách hàng Cá nhân

Biểu phí Dịch vụ Tài chính Cá nhân dành cho thanh toán, chuyển khoản, sao kê tài khoản, xác nhận chứng từ và dịch vụ ngân hàng điện tử Connect. 

TÌM HIỂU THÊM

Khách hàng Ưu tiên

Biểu phí Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên dành cho thanh toán, chuyển khoản, sao kê tài khoản, xác nhận chứng từ và dịch vụ ngân hàng điện tử Connect.

TÌM HIỂU THÊM

Khách hàng Doanh nghiệp

Biểu phí Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp dành cho thanh toán, chuyển khoản, sao kê tài khoản, xác nhận chứng từ và dịch vụ ngân hàng điện tử Connect.

TÌM HIỂU THÊM

Vui lòng liên hệ với Hong Leong Việt Nam hoặc đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ