Lãi suất vay ngân hàng HLBVN

Lãi suất Vay ngân hàng HLBVN

 
  • Biểu lãi suất cho vay (Biểu Lãi Suất Vay) này do Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam (“HLBVN”) ban hành và chỉ mang tính tham khảo, Biểu Lãi Suất Vay có thể được HLBVN thay đổi theo từng thời kỳ, xem thêm tại đây.
  • Vui lòng gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng 1900633068 để được cập nhật biểu Lãi Suất Vay mới nhất.

Lãi suất vay mua nhà

Vay mua nhà và Vay thế chấp bất động sản

Ngày hiệu lực: từ 15/04/2023

Lãi suất cơ bản: Xem thêm

 

Thời hạn lãi suất

Từ 400 triệu VNĐ
Lãi suất ưu đãi Cố định 6 tháng đầu
9,45%/năm
Cố định 1 năm đầu
9,90%/năm
Cố định 2 năm đầu
10,45%/năm
Lãi suất thả nổi Từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 12
Lãi suất cơ bản - từ 0,69%/năm (*)
Từ năm thứ 2 đến năm thứ 4
Lãi suất cơ bản + từ 0,29%/năm (*)
Từ năm thứ 5 trở đi Lãi suất cơ bản + từ 0,49%/năm (*)

(*) Thay đổi theo Điều kiện và Điều khoản. 

Lãi suất vay mua xe

Ngày hiệu lực: từ 15/04/2023

Lãi suất cơ bản: Xem thêm

 

Thời hạn lãi suất

Từ 300 triệu VNĐ
Lãi suất ưu đãi
Cố định 1 năm đầu

10,69%/năm

Cố định 2 năm đầu 11,19%/năm
 Lãi suất thả nổi Đến năm thứ 3 Lãi suất cơ bản + từ 0,99%/năm (*)
Từ năm thứ 4 trở lên
Lãi suất cơ bản + từ 1,69%/năm (*)

(*) Thay đổi theo Điều kiện và Điều khoản. 

Lãi suất vay thế chấp tiền gửi

Ngày hiệu lực: Từ ngày 26/05/2023

Lãi suất vay thế chấp tiền gửi
Dưới 2 tỷ đồng
Từ 2 tỷ đồng trở lên
Đảm bảo bởi USD 4,75%/năm Từ 4,55%/năm
Đảm bảo bởi AUD 8,05%/năm Từ 7,85%/năm
Đảm bảo bởi EUR
7,45%/năm
Từ 7,25%/năm
Đảm bảo bởi GBP
6,95%/năm
Từ 6,76%/năm

Phí trả nợ trước hạn

Lãi Suất

Phí Trả Nợ Trước Hạn
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm thứ 4 trở đi
Lãi suất cố định
3% 2% 2% 0%

Công thức tính lãi

Số tiền lãi = (Số dư thực tế × Số ngày duy trì thực tế × Lãi suất tính lãi)/365